top of page

Här finns vi!

Utanför byn Kloten i Naturvårdsområdet Malingsbo- kloten.

Hit hittar du genom att om du kommer från örebro, åker du norrut på riksväg 50. I korset kan du svänga kopparberg el kloten. Då svänger du in mot Kloten. Väg 233. åk 17 km så är det skyltat "Busktorp" 1 km till vänster.

Om du kommer från Malingsbo, åker du vidare på väg 233 förbi Byn Kloten 3 km svänger du höger vid skylten "Busktorp" 1 km.

Vi åtar oss arbete inom ett område som sträcker sig från Ludvika i norr till Örebro i söder. Skinnskatteberg i Öster och Nora/Hällefors i väster.

Vårt kunnande och kapacitet.

Entrepenad

Vi har specialiserat oss på skötsel av Naturreservat med slåtter av känsliga ängar med höga biologiska värden. Även småskalig röjning, gallring i skogen och betesmarker förekommer i våra arbetsuppgifter. Mer vanliga lantbruksarbeten utförs också, lika så, grävning schaktning i mindre skala. Stor erfarenhet och kunskap om stängsling finns, då flera uppdrag årligen består av detta.

Byggnation

Vi utför mindre renoveringar och ombyggnationer. Auktoriserad Takläggare för Moniers takprodukter. Diplomerad fönstermontör av SP-fönster och Trarydfönster.

Lantbruk

Bedrivs på 20 Ha mark i Skogsbygd med Lammproduktion med 40 tackor.

Åkrarna är små och ligger utspridda upp till 1 mil från gården. De största åkrarna är 1 ha, de flesta är betydligt mindre. Många har varit obrukade i många år innan vi började bruka de. Så de flesta har hög Naturvärden med många hotade örter. Detta gör att det är väldigt viktigt att fortsätta att bruka och vårda de slåtterängarna som våra förfäder har med stor möda öppnat upp för att klara försörjningen. Detta är nog det största kultur arv som vi har. Så vi ser det som ett ansvar att bruka de vidare.

bottom of page